top of page

TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET

About Us
AcademicTheory_logo.png

Vår verksamhet är tillståndspliktig. För att få bedriva verksamheten ställs det en rad krav på Grossbaum Intelligent Investor som bolag, men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare hos Grossbaum Intelligent Investor har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Interna riktlinjer m.m.

INFORMATION OM DINA PERSONUPPGIFTER
INFORMATION OM GROSSBAUM INTELLIGENT INVESTOR
KLAGOMÅLSINSTRUKTION
TREDJEPARTSERSSÄTTNINGAR SAMT ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
KLIENTERBJUDANDE
INFORMATION OM SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB
RIKTLINJER FÖR HÅLLBARHET
SVENSK FÖRSÄKRINGS REKOMMENDATION OM FLYTT AV FÖRSÄKRING
Contact Us
bottom of page